Na pražských školách realizujeme v letech 2020 – 2022 projekt Školy pro budoucnost, na kterém spolupracujeme se Společností pro kreativitu ve vzdělávání a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. 

 

Hlavním cílem projektu je podpořit u žáků rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji prostřednictvím kreativního vzdělávání a programu Kreativní partnerství, který navazuje partnerskou spolupráci učitelů a žáků s experty z oblastí umění a tvůrčích profesí.

UUUL připravuje v rámci projektu Think Tank, který dává dětem prostor a podporu, aby pojmenovaly klíčová témata pro budoucnost, v kontaktu s osobnostmi veřejného života je hlouběji probádaly, daly hlavy dohromady a v ideálním případě i navrhly reálná řešení. Vzniká tak „dětský think tank“, který hledá řešení na otázky dneška. Výstupem projektu je závěrečná konference, kterou děti realizují za podpory týmu.

 

Projekt přináší kreativní metody práce a umělecké postupy ve výuce na základě zavedení principů kreativního vzdělávání a uměleckých postupů, které vede k aktivizaci žáků a posilování jejich kritického myšlení, tvořivosti, iniciativy, schopnosti řešení problémů apod. 

 

Projekt ŠKOLY PRO BUDOUCNOST je spolufinancován Evropskou unií.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/27