top of page

Na pražských školách jsme realizovali v letech 2020 – 2022 projekt Školy pro budoucnost, na kterém jsme spolupracovali se Společností pro kreativitu ve vzdělávání a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. 

 

Hlavním cílem projektu bylo podpořit u žáků rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji prostřednictvím kreativního vzdělávání a programu Kreativní partnerství, který navazuje partnerskou spolupráci učitelů a žáků

s experty z oblastí umění a tvůrčích profesí.

UUUL připravil v rámci projektu Think Tank, který dal dětem prostor a podporu, aby pojmenovaly klíčová témata pro budoucnost, v kontaktu s osobnostmi veřejného života je hlouběji probádaly, daly hlavy dohromady a v ideálním případě i navrhly reálná řešení. Vznikl tak „dětský think tank“, který hledal řešení na otázky dneška. Výstupem projektu byla závěrečná konference v Centru současného umění DOX, kterou děti realizovaly za podpory týmu.

 

Projekt používal kreativní metody práce a umělecké postupy ve výuce na základě zavedení principů kreativního vzdělávání a uměleckých postupů, které vedou k aktivizaci žáků a posilování jejich kritického myšlení, tvořivosti, iniciativy, schopnosti řešení problémů apod. 

 

Projekt ŠKOLY PRO BUDOUCNOST byl spolufinancován Evropskou unií.

bottom of page